Deldējiet ceļgalu sargus, nevis savus ceļgalus!

Snickers Workwear - Latvia

Jūsu ceļgaliem ir jākalpo vēl ilgi pēc došanās pensijā. Esiet gudri un sargājiet ceļgalus, valkājot piemērotus ceļgalu sargus. Un mainiet ceļgalu sargus regulāri, jo tie nodilst.

Jūsu ceļgaliem ir jākalpo vēl ilgi pēc došanās pensijā. Esiet gudri un sargājiet ceļgalus, valkājot piemērotus ceļgalu sargus. Un mainiet ceļgalu sargus regulāri, jo tie nodilst.

"Vēlu pārnākot mājās, es nevēlos, lai man atgādina par maniem ceļgaliem."

KAD JŪS VALKĀJAT CEĻGALU SARGUS?

Visu laiku. Es darbā paļaujos uz labiem ceļgalu sargiem. Bieži ar ceļiem atbalstos pret buferi, liecoties pāri dzinējam, vai ložņāju, lai piekļūtu no apakšas. Reizēm man nākas ar ceļiem atbalstīties pret asām malām.

KĀDI, JŪSUPRĀT, IR LABI CEĻGALU SARGI?

Es izmantoju D30 Lite, kas ir ļoti labi. Nometoties ceļos, es jūtu, ka slodze tiek izlīdzināta plašākā laukumā. Netiek no- slogots viens noteikts punkts, kas citādi ir ļoti apgrūtinoši, ja jāpārvietojas uz ceļiem pa nelīdzenu virsmu.

KĀPĒC JUMS TIE PATĪK?

Man ļoti patīk tas, ka ceļgalu sargu  forma ir iepriekš pielāgota un saliekta,  lai piegultu ceļgalam, kā arī pielāgota ceļgalu sarga kabatai. Daži agrāk lietotie  ceļgalu sargi slikti piegulēja un bieži  traucēja staigājot.

KĀDA IR ATŠĶIRĪBA, NOMAINOT TOS PRET LABĀKIEM CEĻGALU SARGIEM?

Kad strādāju par jumiķi, visu dienu pavadīju uz ceļiem un izmantoju vecā parauga ceļgalu sargus. Pārnākot vakarā mājās, ceļgali bieži vien sāpēja un reizēm piepampa.  Arī kā mehāniķis  vakaros jūtu nogurumu ceļgalos, taču, izmantojot Snickers D30 Lite, ir kļuvis daudz labāk. Patiesībā reti pat iedomājos par ceļgaliem.

Jums ir tikai viens ceļgalu pāris - pataupiet to nākotnei

Strādīgi amatnieki noslogo savus ceļgalus vairāk nekā augsta līmeņa sportisti. Pasargājiet savus ceļgalus šodien un pataupiet tos rītdienai. Aplūkojiet mūsu jaunākās paaudzes ceļgalu sargu klāstu, kas piemēroti Snickers Workwear KneeGuard™ pozicionēšanas sistēmai un paļaujieties uz standartam EN 14404 atbilstošu ceļgalu aizsardzību.

Nomainiet nolietotos ceļgalus sargus, kamēr nav par vēlu!
Mainiet ceļgalu sargus biežāk, lai pasargātu ceļgalus. Katrām biksēm vēlams izmantot vismaz divus ceļgalu sargu pārus.

Pavaicājiet mums