Valkājamierīču tehnoloģija rūpējas par amatnieka veselību

Snickers Workwear - Latvia

Snickers Workwear allaž ir pētījis jaunas darba apģērba tehnoloģijas un tagad ir realizējis pirmo valkājamierīču projektu. 100 amatnieki piecās valstīs piedalās izmēģinājumā, lai noskaidrotu, kā valkājamierīču tehnoloģijas var uzlabot veselību darba laikā un kā tā laikā mainās mūsu uztvere, uzlūkojot darba apģērbu.

Valkājamierīces ir elektroniskas ietaises, kuras tiek valkātas tuvu ķermenim kā aksesuāri vai tiek iestrādātas apģērba materiālā. Viena no galvenajām val- kājamierīču priekšrocībām ir iespēja pieslēgties tīmeklim, nodrošinot datu apmaiņu starp ierīci un tīklu.

Vairums sporta un modes industrijas izstrādāto valkājamierīču ir paredzētas nēsāšanai ap plaukstas locītavu. Taču tās var piestiprināt arī pie ķermeņa, iekārt kaklā vai iešūt audumā kā magnētiskās joslas, kas mēra sirdsdarbību un temperatūru.

2016. gadā Snickers Workwear uzsāka izmēģinājumu, kura laikā 100 amatnieki piecās valstīs strādāja biksēs ar iestrādātām valkājamierīču tehnoloģijām, kas mērīja viņu sniegumu. Projekta vadītāja ir Nikola Rimēra (Nicole Rimér), Snickers Workwear dizaina nodaļas vadītāja.

KĀ NONĀCĀT SASKARSMĒ AR VAL- KĀJAMIERĪCĒM?

Vērojot, kā valkājamierīces tiek iestrā- dātas sporta apģērbā, jautājām sev, kā varam tās izmantot darba apģērbā, lai uzlabotu funkcionalitāti un komfortu darbā. Mēs identificējām veselību kā galveno aspektu, kurā valkājamierīču tehnoloģijas var sniegt labumu pro- fesionāliem amatniekiem, no kuriem daudzi jau kabatā nēsā viedtālruni.

Mēs identificējām veselību kā galveno aspektu, kurā valkājamierīču tehnoloģijas var sniegt labumu profesionāliem amatniekiem.

Ā NORIT ŠIS  IZMĒĢINĀJUMS?

Mēs pievienojām valkājamierīci 6. sērijas darba biksēm. Ierīce darba laikā fiksē tādus datus kā temperatūra, trokšņa līmenis un ceļgalu triecieni.

KĀDS IR AMATNIEKA IEGUVUMS?

Šie dati aicina amatnieku padomāt par piemērotu ceļgalu aizsardzību vai brīdina par to, ka ir sasniegts kritisks trokšņa līmenis. Nākotnes izmēģinā- jumos iespējams pievienot papildu funkcijas.

VAI VALKĀJAMIERĪCES MAINA JŪSU DIZAINA UN PRODUKTU IZSTRĀDES PIEEJU?

Paplašinās redzesloks. Darba apģēr- ba izstrādē mēs koncentrējamies uz funkcionalitāti, komfortu un dizai- nu. Kaut arī veselība darbā vienmēr ir bijusi svarīga, tagad mēs redzam jaunas iespējas, kuras varam īstenot, pateicoties jaunajai tehnoloģijai. No lietotājiem iegūtie dati tiks izmantoti izstrādes procesā.

VAI, JŪSUPRĀT, AMATNIEKI RŪPĒ- JAS PAR SAVU VESELĪBU DARBĀ?

Gadu gaitā esam novērojuši, ka amatnieki sliecas domāt, ka ir labi informēti veselības un darba apstākļu jautājumos. Realitāte ir gluži citāda. Bieži sastopams ir uzskats "ar mani tas nenotiks", kā arī drošība tiek uztverta kā nepraktiska. Tāpat trūkst arī vispā- rējas izpratnes.

Tieši tāpēc uzskatām, ka viedās valkājamierīces var mainīt situāciju. Galu galā labākas darba dienas veido- šana amatniekiem vienmēr būs mūsu misija.

FAKTI

  • Valkājamierīces jeb valkājamierīču tehnoloģija ir elektronisks aprīkojums, ko nēsājam sev līdzi visur, kurp dodamies. Viedtālruņi un viedie pulksteņi mūsdienās ir izplatīti, taču attīstība nepārtraukti paplašina iespēju robežas. Citi valkājamierīču piemēri ir pie galvas stiprināmi ekrāni un viedais apģērbs, viedās rotaslietas un implantāti. Pat apavos ir iespējams iestrādāt tehnisku funkcionalitāti un izveidot savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth vai Wi-Fi.
  • Pētījumi liecina, ka ar valkājamierīču tehnoloģijām aprīkoti darbinieki ir produktīvāki (8,5% pieaugums) un apmierinātāki ar darbu.
  • Puse sieviešu un divas trešdaļas vīriešu izmanto vai vēlas izmantot kādu valkājamierīci. Līdz 2020. gadam pasaulē būs vairāk nekā 50 miljardi tīmeklim pieslēgtu ierīču.

Avots: Žurnāls Forbes

Pavaicājiet mums